Proč dřevo?

Pro dřevo je charakteristická vláknitá struktura, anizotropie a nehomogenita. Struktura dřeva předurčuje jeho fyzikální a mechanické vlastnosti.
 

Spojovatelnost dřeva

Vzájemné spoje dřevěných konstrukčních prvků nebo jejich připojování k jiným materiálům je velmi jednoduché, buď pomocí různých spojovacích prostředků - hřebíků, svorníků, kolíků, sponek, šroubů  - nebo lepenými spoji.

Trvanlivost dřeva 

Dřevo je organický materiál, který může být v nevhodných podmínkách použití znehodnocené biotickými škůdci (hniloba houbami, požerky, hmyzem). Při správném konstrukčním návrhu, popřípadě při použití chemické ochrany je trvanlivost dřevěných prvků ve stavbě mimořádně vysoká.

Hořlavost dřeva 

Dřevo má velkou hořlavost, ale na druhé straně relativně vysokou požární odolnost masivních průřezů. (Masivní průřezy dokážou zuhelnatěné vrstvy déle odolávat působením ohně).
 

Roubenka:

Mezi atraktivní a působivé konstrukce pro bydlení, rekreaci i cestovní ruch patří srubové stavby. Srubový konstrukční systém se užívá i pro stavbu zahradních domků. Z hlediska technologie výroby je můžeme rozdělit na pravé srubové konstrukce - tradiční sruby )z masivního dřeva) nebo novodobé sruby (z masivního dřeva a lepeného dřeva) a na sendvičové - falešné srubové konstrukce.
 

Jaké nástroje se používají na opracování dřeva?

Tradiční srubové konstrukce jsou zhotovováné ze srubových obvodových a příčkových stěn. Konstrukční prvky tradičních srubů jsou z kmenů stromů opracovaných řemeslným způsobem. Hlavními nástroji na opracování je sekera - tzv. "pobíječka" (od normální sekery se liší tím, že má jednu stranu rovnou, přizpůsobenou na pravou nebo levou ruku řemeslníka, podle toho, kterou rukou je zvyklý pracovat) a ruční pily různého typu (např. na seříznutí kmenů nebo jejich zkrácení - tzv. "břichatka", truhlářská s dřevěným nebo kovovým rámem, "ocaska" apod.)
 

NÁROŽÍ aneb jak se srubová konstrukce spojuje?

Srubová konstrukce se spojuje a prostorově ztužuje tesařskými spoji - např. spoje rohů obvodových stěn pomocí vnitřních tesařských zámků (rybinový spoj, jiné speciální tvary spojů) nebo vnějších tesařských zámků (přesah srubových prvků za rovinu stěny).
 

Co je to sesychání dřeva a jak s ním nakládat?

U tradiční srubové konstrukce z mokrého dřeva dochází k dosednutí konstrukce vlivem sesychání dřeva, které může dosáhnout až do 15cm na výšku podlaží. V prvních třech letech užívání je proto potřeba zabezpečit servis s ohledem na rektifikace případných sloupů, přelištování, dotěsnění a opravy trhlin - je to nutná daň za výběr tohoto atraktivního konstrukčního systému. Obložky zárubní a nadpraží je vhodné realizovat až po prvním  roce užívání. Zároveň se nesmí zapomenout na dilatační spáry v místě nadpraží.
 

Jak se spáry mezi prvky utěsňují?

Vodorovné spáry mezi srubovými prvky se utěsňují různými těsnícími materiály a různými konstrukčními způsoby - v minulosti jen mechem nebo mechem s dřevěným krytím - v současnosti těsnícími profily a tmely.
 

Kam dát instalační rozvody?

Problémem bývají instalační rozvody, které se z estetických důvodů snažíme ukrýt v konstrukci. Kromě využití tepelně-izolační vrstvy v podlaze na vodorovné rozvody je možné umístit svislé části v podélně vyvrtaných rozvodech. V zásadě je nutné vyvarovat se rozvodů vody v obvodové stěně.
 

Jsou dřevostavby náchylnější na požár?

Srubová stavba může mít (přes značnou nedůvěru neodborné veřejnosti) vysokou požární odolnost za předpokladu dodržení pravidel požární ochrany a bezpečnosti. Vztahuje se to zejména na vytápěcí spotřebiče, komíny a napojení spotřebičů přes sopouchy. Zde je vhodné realizovat komín jako samostatný dilatační a prostřednictvím izolace oddělený celek.